4 april 2023

Zeer onlangs (31 januari jl) leverde Marleen Westeneng haar masterscriptie Landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen ‘Omgeploegd’ op. Hierin onderzoekt ze de verbanden tussen de landschapshistorie van het Reitdiepgebied en de Ploegschilderijen uit de periode 1918-1941, en vraagt ze zich af hoe deze verbanden gebruikt kunnen worden voor een landschaps- en kunsthistorische analyse van het Reitdiepgebied.

Op blz. 76 van haar scriptie zegt één van de geïnterviewden dat hij, toen hij naar het Reitdiepgebied ging verhuizen, zijn bewustzijn van De Ploeg heeft meegenomen in het proces. Hij herkent veel elementen van de Ploegschilderijen in het landschap en is ook nog steeds op zoek naar De Ploeg in het landschap. Hij wordt ook aan De Ploeg herinnerd dankzij de infopanelen met Ploegschilderijen die onderdeel zijn van onze fietsroute. In de Ploegschilderijen waardeert de geïnterviewde hoe de Ploegschilders “…wat  primaire kleuren rondkwakken en toch de essentie van de Groninger klei vangen. Het klopt toch, er gaat een enorme kracht vanuit.”

  • Delen via