12 mei 2022

In 2021 bestond de Vereniging tot Plaatselijk Nut Den Ham en Fransum 150 jaar. De jubileumfestiviteiten, die toen door corona niet doorgingen, vonden dit jaar alsnog plaats! Den Ham en Fransum zijn bekende Ploegdorpen. Om dit te onderstrepen nam het Plaatselijk Nut het initiatief voor de realisatie van twee De Ploeg Hotspotborden. In samenwerking met het project In het spoor van De Ploeg en met de steun van Loket Leefbaarheid, konden bij Aduarder Steentil en Fransum twee Ploegschilderijen zichtbaar worden gemaakt. De twee borden vormen de kroon op het jubileum en een aandenken aan het jubileumjaar.

Ploegjams en een openluchtexpositie
Ook de festiviteiten rondom het 150-jarig jubileum krijgen een Ploegtintje. Eind april maakten twee groepen van tien dorpsbewoners een kunstwerk van hun huis in de stijl van de bekende Ploegkunstenaar H.N. Werkman. Dat deden ze tijdens een zogenaamde ‘Ploegjam’ onder leiding van Marieke Keuken, Hugo Engwerda en Timo Meester. De resultaten vormen samen een openluchttentoonstelling die te zien is tussen 25 juni (het dorpsfeest) en 9 juli (de wandeltocht Langs Kerk en Pad).

De streekkrant schreef een artikel over deze Ploegjam.

  • Delen via