In 2018 was het 100 jaar geleden dat een groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring De Ploeg oprichtte. Ter gelegenheid hiervan selecteerde het Groninger Museum 25 Ploegschilderijen die te koppelen zijn aan de plek waar ze (mogelijk) werden geschilderd of waar Ploegleden inspiratie voor de getoonde werken opdeden. In stad en ommelanden zijn replica’s van de gekozen werken geplaatst i.s.m. het Groninger architectuurcentrum Platform GRAS.
De getoonde schilderijen van De Ploeg, die veelal tussen 1918-1928 gemaakt zijn, laten zien dat er in de afgelopen eeuw veel is veranderd. Maar ook dat het Groninger platteland nog altijd een lust voor het oog is.

Met de fietsroute De Ploeg Hotspots kom je langs 19 van de 25 hotspots en doorkruis je het Groningen van De Ploeg. Het Groninger Museum is het begin- en eindpunt van deze route van 40 kilometer.
Het bijbehorende routeboekje De Ploeg Hotspots is gratis verkrijgbaar bij o.a. het Groninger Museum en de Groningen Store in het Forum in Groningen of download hier het routeboekje

  • Delen via